ทะเลแหวกบ้านหินร่ม อันซีนแห่งใหม่, พังงา

ท้องฟ้างาม น้ำทะเลใส อันซีนแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยว แห่ชม “ทะเลแหวกบ้านหินร่ม” ใกล้เสม็ดนางชี จ.พังงา เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีน้ำขึ้นและน้ำลงวันละ 2 ครั้ง