ข้อแนะนำสำหรับคนที่ยืนทำงานเป็นเวลานาน (พิธีกร)

มีหลากหลายอาชีพที่ต้องยืนในเวลาทำงาน ในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรไม่ให้ส่งผลกับร่างการของเรามากที่สุด

8 ข้อแนะนำสำหรับคนที่ยืนทำงานเป็นเวลานาน

 1. ควรปรับระดับความสูงของพื้นหน้างาน ให้อยู่บริเวณระดับศอก
  หากพื้นหน้างานไม่สามารถปรับระดับความสูงได้
  – สำหรับคนที่มีรูปร่างสูง ควรจัดทำแท่นรองบนพื้นหน้างานเพื่อยกวาชิ้นงานให้สูงขึ้น
  – สำหรับคนที่มีรูปร่างเตี้ย ควรจัดทำยกพื้นให้ยืน เพื่อให้มีความสูงเหมาะกับงานที่ทำ
 2. ควรทำงานโดยให้แขนส่วนบนอยู่ข้างลำตัว ตัวตรงไม่บิดเอี้ยวตัว
 3. ควรจัดมีที่วางพักเท้า เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนอริยาบทและสลับสับเปลี่ยนน้ำหนักในการยืนเป็นครั้งคราว จะสามารถช่วยลดความเครียดที่บริเวรหลังและขา
 4. ควรจัดให้มีแผ่นรองปูพื้นด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เพื่อที่จะได้ไม่ต้องยืนบนพื้นแข็งกระด้าง
 5. ควรสวมรองเท้าที่มีส้นเตี้ยเมื่อต้องยืนทำงาน
 6. ควรจัดให้มีเนื้อที่ว่างมากพอสำหรับขาและเข่า เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนอริยาบท ท่าทางการทำงานในขณะที่ยืนทำงานได้
 7. อุปกรณ์ที่ใช้บ่อยควรตั้งอนู่ห่างประมาณ 20 ถึง 30 เซนติมตรจากลำตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการเอื้อมมือไปหยิบ
 8. ควรจัดให้มีเก้าอี้หรือที่นั่งเพื่อให้ได้นั่งในระหว่างช่วงพัก

และนี่ก็คือ 8 ข้อแนะนำสำหรับคนที่ยืนทำงานเป็นเวลานานๆ อย่างไรก็ตามข้อแนะนำที่กล่าวมาข้างต้น ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานที่ให้เหมาะสม

ที่มา : http://www.vibharam.com/detail.php?cat_id=1&know_id=48

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.